Маска MA400 - Merge (технология Frameless)
Угол обзлра маски MA400 - Merge (XS Scuba) 
 
 
 выбор цвета модели